OBUKA VOZAČA ZA B KATEGORIJU

KOMPLETNA OBUKA

85,000 RSD*-10% do 31. jula 2024.
 • Teorijska nastava 40 časova = 16.000,00 -10%
 • Praktična obuka 40 časova = 59.000,00 -10%
 • Teorijski ispit = 5.000,00 -10%
 • Praktični ispit = 5.000,00 -10%
 • UKUPNO: 76.500 RSD

 • CENA UKUPNO: 85.000,00 76.500,00 RSD

* ako kandidat ne poseduje druge kategorije
* LEKARSKO i PRVA POMOĆ GRATIS uz uplatu u celosti

DOPUNSKI ČAS VOŽNJE

 • Cena: 1.700,00 RSD 1.500,00 RSD
 • Obavljanje dopunske obuke za neaktivne vozače na našem ili vašem vozilu

KONDICIONI ČAS VOŽNJE

 • Cena: 1.700,00 RSD 1.500,00 RSD

MOGUĆNOSTI PLAĆANJA

 • Plaćanje na više rata
 • Čekovi građana
 • Plaćanje platnim karticama
 • Penzionerima posebne pogodnosti za kupovinu vaučera za obuku unuka

NOVO Dolazak po kandidata 2.000,00 NOVO

OBUKA VOZAČA ZA A, A1 i A2 KATEGORIJU

A KATEGORIJA KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 20 časova – 35.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 45.000,00 RSD

A KATEGORIJA KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU

 • Teorijska obuka 40 časova – 17.000,00
 • Praktična obuka 40 časova – 71.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 98.000,00 RSD

A KATEGORIJA KANDIDAT POSEDUJE: B1, B, BE, C, D, F, M KATEGORIJU

 • Teorijska obuka 7 časova – 6.000,00
 • Praktična obuka 40 časova – 71.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 87.000,00 RSD

A KATEGORIJA, IMA A1 KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 14 časova – 26.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 36.000,00 RSD

A KATEGORIJA, IMA A2 KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 7 časova – 12.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 22.000,00 RSD

A1 KATEGORIJA KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU

 • Teorijska obuka 40 časova – 17.000,00
 • Praktična obuka 20 časova – 36.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 63.000,00 RSD

A1 KATEGORIJA KANDIDAT IMA NEKU OD KATEGORIJA: B, C, D, F, M

 • Teorijska obuka 7 časova – 6.000,00
 • Praktična obuka 20 časova – 30.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 46.000,00 RSD

A1 KATEGORIJA KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 7 časova – 12.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 22.000,00 RSD

A2 KATEGORIJA AKO KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU

 • Teorijska obuka 40 časova – 17.000,00
 • Praktična obuka 30 časova – 53.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 80.000,00 RSD

A2 KATEGORIJA KANDIDAT IMA NEKU OD KATEGORIJA: B, C, D, F, M

 • Teorijska obuka 7 časova – 6.000,00
 • Praktična obuka 30 časova – 53.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 69.000,00 RSD

A2 KATEGORIJA KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 14 časova – 23.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 33.000,00 RSD

A2 KATEGORIJA KANDIDAT IMA A1 KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka – 13.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 23.000,00 RSD