OBUKA VOZAČA ZA B KATEGORIJU

CENOVNIK ZA B KATEGORIJU

74,000 RSD*
 • Teorijska nastava 40 časova = 14.000,00
 • Praktična obuka 40 časova = 50.000,00
 • Teorijski ispit = 5.000,00
 • Praktični ispit = 5.000,00
 • CENA UKUPNO: 74.000,00 RSD*

* ako kandidat ne poseduje druge kategorije
* LEKARSKO i PRVA POMOĆ GRATIS

DOPUNSKI ČAS VOŽNJE

 • Cena: 1.300,00 RSD
 • Obavljanje dopunske obuke za neaktivne vozače na našem ili vašem vozilu

KONDICIONI ČAS VOŽNJE

 • Cena: 1.300,00 RSD

MOGUĆNOSTI PLAĆANJA

 • Plaćanje na više rata
 • Čekovi građana
 • Plaćanje platnim karticama
 • Penzionerima posebne pogodnosti za kupovinu vaučera za obuku unuka

OBUKA VOZAČA ZA A, A1 i A2 KATEGORIJU

A KATEGORIJA KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 20 časova – 27.000,00
 • Polaganje testa – 4.500,00
 • Polaganje vožnje – 4.500,00
 • CENA UKUPNO = 36.000,00 RSD

A KATEGORIJA KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU

 • Teorijska obuka 40 časova – 11.080,00
 • Praktična obuka 40 časova – 40.000,00
 • Polaganje testa – 4.500,00
 • Polaganje vožnje – 4.500,00
 • CENA UKUPNO = 60.080,00 RSD

A KATEGORIJA KANDIDAT POSEDUJE: B1, B, BE, C, D, F, M KATEGORIJU

 • Teorijska obuka 7 časova – 3.500,00
 • Praktična obuka 40 časova – 40.000,00
 • Polaganje testa – 4.500,00
 • Polaganje vožnje – 4.500,00
 • CENA UKUPNO = 52.500,00 RSD

A1 KATEGORIJA KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU

 • Teorijska obuka 40 časova – 11.080,00
 • Praktična obuka 20 časova – 20.000,00
 • Polaganje testa – 4.500,00
 • Polaganje vožnje – 4.500,00
 • CENA UKUPNO = 40.080,00 RSD

A1 KATEGORIJA KANDIDAT IMA NEKU OD KATEGORIJA: B, C, D, F, M

 • Teorijska obuka 7 časova – 3.500,00
 • Praktična obuka 20 časova – 20.000,00
 • Polaganje testa – 4.500,00
 • Polaganje vožnje – 4.500,00
 • CENA UKUPNO = 32.500,00 RSD

A1 KATEGORIJA KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 7 časova – 10.500,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 20.500,00 RSD

A2 KATEGORIJA AKO KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU

 • Teorijska obuka 40 časova – 11.080,00
 • Praktična obuka 30 časova – 45.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 66.080,00 RSD

A2 KATEGORIJA KANDIDAT IMA NEKU OD KATEGORIJA: B, C, D, F, M

 • Teorijska obuka 7 časova – 3.500,00
 • Praktična obuka 30 časova – 45.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 58.500,00 RSD

A2 KATEGORIJA KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 14 časova – 21.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 31.000,00 RSD

A2 KATEGORIJA KANDIDAT IMA A1 KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka – 10.500,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 20.500,00 RSD

OBUKA VOZAČA ZA C i CE KATEGORIJU

C KATEGORIJA KANDIDAT POSEDUJE C1, C1E KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 7 časova – 12.320,00
 • Polaganje testa – 4.500,00
 • Polaganje vožnje – 4.500,00
 • CENA UKUPNO = 21.320,00 RSD

CE KATEGORIJA KANDIDAT IMA C KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 7 časova – 35.000,00
 • Polaganje testa – nije predviđeno
 • Polaganje vožnje – 7.000,00
 • CENA UKUPNO = 42.000,00 RSD

C KATEGORIJA KANDIDAT POSEDUJE B, BE KATEGORIJU

 • Teorijska obuka 7 časova – 7.000,00
 • Praktična obuka 15 časova – 45.000,00
 • Polaganje testa – 6.000,00
 • Polaganje vožnje – 6.000,00
 • CENA UKUPNO = 64.000,00 RSD

OBUKA VOZAČA ZA D KATEGORIJU

D KATEGORIJA KANDIDAT POSEDUJE C, CE KATEGORIJU

 • Teorijska obuka 7 časova – 7.000,00
 • Praktična obuka 10 časova – 50.000,00
 • Polaganje testa – 6.500,00
 • Polaganje vožnje – 6.500,00
 • CENA UKUPNO = 70.000,00 RSD