OBUKA VOZAČA ZA B KATEGORIJU

 • UKUPNO CENA: 60.600,00 RSD*

*ako kandidat ne poseduje druge kategorije

DOPUNSKI ČAS VOŽNJE

 • Cena: 1.200,00 RSD
 • Obavljanje dopunske obuke za neaktivne vozače na našem ili vašem vozilu

KONDICIONI ČAS VOŽNJE

 • Cena: 1.200,00 RSD

MOGUĆNOSTI PLAĆANJA

 • Plaćanje na više rata
 • Čekovi građana
 • Plaćanje platnim karticama
 • Penzionerima posebne pogodnosti za kupovinu vaučera za obuku unuka

CENOVNIK ZA B KATEGORIJU

60,600RSDUKUPNO
 • Teorijska nastava 40 časova = 13.300,00
 • Praktična obuka 40 časova = 47.300,00

OBUKA VOZAČA ZA A, A1 i A2 KATEGORIJU

A KATEGORIJA KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 20 časova – 24.000,00
 • Polaganje testa – 4.000,00
 • Polaganje vožnje – 4.000,00
 • CENA UKUPNO = 32.000,00 RSD

A KATEGORIJA KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU

 • Teorijska obuka 40 časova – 13.500,00
 • Praktična obuka 40 časova – 48.000,00
 • Polaganje testa – 4.000,00
 • Polaganje vožnje – 4.000,00
 • CENA UKUPNO = 69.500,00 RSD

A KATEGORIJA KANDIDAT POSEDUJE: B1,B,BE,C,D,F,M KATEGORIJU

 • Teorijska obuka 7 časova – 4.200,00
 • Praktična obuka 40 časova – 48.000,00
 • Polaganje testa – 4.000,00
 • Polaganje vožnje – 4.000,00
 • CENA UKUPNO = 60.200,00 RSD

A1 KATEGORIJA KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU

 • Teorijska obuka 40 časova – 13.500,00
 • Praktična obuka 20 časova – 24.000,00
 • Polaganje testa – 4.000,00
 • Polaganje vožnje – 4.000,00
 • CENA UKUPNO = 45.500,00 RSD

A1 KATEGORIJA KANDIDAT IMA NEKU OD KATEGORIJA: B,C,D,F,M

 • Teorijska obuka 7 časova – 4.200,00
 • Praktična obuka 20 časova – 24.000,00
 • Polaganje testa – 4.000,00
 • Polaganje vožnje – 4.000,00
 • CENA UKUPNO = 36.200,00 RSD

A1 KATEGORIJA KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 7 časova – 8.400,00
 • Polaganje testa – 4.000,00
 • Polaganje vožnje – 4.000,00
 • CENA UKUPNO = 16.400,00 RSD

A2 KATEGORIJA AKO KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU

 • Teorijska obuka 40 časova – 13.500,00
 • Praktična obuka 30 časova – 36.000,00
 • Polaganje testa – 4.000,00
 • Polaganje vožnje – 4.000,00
 • CENA UKUPNO = 57.500,00 RSD

A2 KATEGORIJA KANDIDAT IMA NEKU OD KATEGORIJA: B,C,D,F,M

 • Teorijska obuka 7 časova – 4.200,00
 • Praktična obuka 30 časova – 36.000,00
 • Polaganje testa – 4.000,00
 • Polaganje vožnje – 4.000,00
 • CENA UKUPNO = 48.200,00 RSD

A2 KATEGORIJA KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 14 časova – 16.800,00
 • Polaganje testa – 4.000,00
 • Polaganje vožnje – 4.000,00
 • CENA UKUPNO = 24.800,00 RSD

A2 KATEGORIJA KANDIDAT IMA A1 KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka – 6.965,00
 • Polaganje testa – 4.000,00
 • Polaganje vožnje – 4.000,00
 • CENA UKUPNO = 14.965,00 RSD

OBUKA VOZAČA ZA C i CE KATEGORIJU

C KATEGORIJA KANDIDAT POSEDUJE C1,C1E KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 7 časova – 12.320,00
 • Polaganje testa – 4.500,00
 • Polaganje vožnje – 4.500,00
 • CENA UKUPNO = 18.320,00 RSD

CE KATEGORIJA KANDIDAT IMA C KATEGORIJU

 • Teorijska obuka – nije predviđena
 • Praktična obuka 7 časova – 28.000,00
 • Polaganje testa – nije predviđeno
 • Polaganje vožnje – 6.000,00
 • CENA UKUPNO = 34.000,00 RSD

C KATEGORIJA KANDIDAT POSEDUJE B,BE KATEGORIJU

 • Teorijska obuka 7 časova – 4.200,00
 • Praktična obuka 15 časova – 36.000,00
 • Polaganje testa – 5.000,00
 • Polaganje vožnje – 5.000,00
 • CENA UKUPNO = 50.200,00 RSD

OBUKA VOZAČA ZA D KATEGORIJU

D KATEGORIJA KANDIDAT POSEDUJE C,CE KATEGORIJU

 • Teorijska obuka 7 časova – 4.200,00
 • Praktična obuka 10 časova – 40.000,00
 • Polaganje testa – 6.000,00
 • Polaganje vožnje – 6.000,00
 • CENA UKUPNO = 56.200,00 RSD