AKCIJA TRAJE DO 31. 07. 2024.

OBUKA ZA B KATEGORIJU

67.500 dinara

+ teorijski i praktični ispit

LEKARSKO UVERENJE I PRVA POMOĆ GRATIS!!!

GDE SE NALAZIMO?

ZEMUN
Gornjogradska 7B
011 770 2336, 061 531 3333

ZEMUN – ALTINA
Ugrinovački put 31. deo 56
066 6 139 139

KAKO DO VOZAČKE DOZVOLE?

1. TEORIJSKA NASTAVA

Svaki dan imamo po dva termina teorijske nastave, prepodnevni i popodnevni. Vreme maksimalno usklađujemo sa vašim slobodnim vremenom. Dva predavača, su vam na raspolaganju. Teorijska nastava traje 40 časova. Dnevno kandidat može imati maksimalno 3 časa teorije. Održava se u prostorijama auto škole. Prisustvo časovima je obavezno. Optimalno vreme za završetak nastave je 20 dana.

 • Lična karta je obavezna
 • Kandidat mora imati navršenih 16 godina

2. TEORIJSKI ISPIT

Nakon završetka teorijske nastave kandidat pristupa polaganju teorijskog ispita u auto skoli. Polaže se pred ispitnom komisijom u prostorijama auto škole. Položen teorijski ispit važi godinu dana i u tom roku se mora završiti praktična obuka i položiti kompletan vozački ispit.

 • Lična karta je obavezna
 • Kandidat mora imati navršenih 16 godina

3. LEKARSKO UVERENJE

Sledeći korak je vađenje lekarskog uverenja. Lekarsko je neophodan uslov za početak praktične obuke u auto skoli. Vadi se u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi (medicina rada). Vaznost lekarskog uverenja je godinu dana za obuku a 6 meseci za vađenje vozačke dozvole.

 • Cena lekarskog uverenja za B kategoriju iznosi oko 2500 dinara (kod nas je BESPLATNO!)
 • Auto skola ne sme započeti obuku bez važećeg lekarskog uverenja

4. PRAKTIČNA OBUKA

Vreme časova vožnje prilagođavamo vama. Na raspolaganju u našoj auto skoli vam je 7 instruktora. Časovi se mogu zakazivati od 7h – 21h.  Maksimalno se može voziti dva časa dnevno. Optimalno vreme za završetak obuke je mesec dana.

 • Kandidat može početi obuku sa navršenih 16 godina
 • Lična karta je obavezna na svakom času voznje

5. ISPIT IZ PRVE POMOĆI

Auto škola ne sme prijaviti kandidata na praktičan ispit bez položenog ispita iz prve pomoći (kod nas je prva pomoć BESPLATNA u auto školi ili domu zdravlja). Sastoji se od obuke u trajanju od 8 časova i polaganja ispita iz prve pomoci. Nakon položenog ispita dobija se potvrda koja je neophodna za prijavu praktičnog ispita i za vađenje vozačke dozvole.

 • Starosni uslov za praktičan ispit je navršenih 17 godina
 • Obavezna lična karta, pasoš ne može

6. POLAGANJE VOŽNJE

Auto škola PIGEON poseduje 15 ispitnih zadataka. Slučajnim izborom kandidat bira jedan od 15 ispitnih zadataka. Nakon upoznavanja sa relacijom kojom će se kretati ispit počinje, sastoji se iz poligonskog dela i vožnje u saobraćaju ispitnom trasom. Trajanje ispita je oko 45 minuta.

 • Starosni uslov za praktičan ispit je navršenih 17 godina
 • Obavezna lična karta, pasoš ne može