Polaganje za “D” kategoriju

D1 kategorija

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta, čija maksimalna dužina ne prelazi 8m. Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C1 kategorije najmanje 2 godine i navršenih 20 godina života. Praktično osposobljavanje se sastoji od 5 m/č. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

D kategorija

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 sedišta Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine i navršene 23 godina. Praktično osposobljavanje se sastoji od 5 m/č. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.